celulitida

Z body shamingu k self love

Z body shamingu k self love

Body shaming a self love jsou velmi rozšířená témata dnešní doby, která mají naprosto opačný význam, avšak pomyslná hranice mezi nimi není až tak široká. S urážkami, zesměšňováním a kritikou tělesného vzhledu jedince, označovanou jako „Body shaming“, se setkávají muži, ženy i děti. Tato podoba šikany dostala zelenou především kvůli vzestupu sociálních sítí, kde mohou lidé urážet ostatní, často i v úplné anonymitě. Na Univerzitě Palackého v Olomouci bylo výzkumem zjištěno, že až jedna třetina dětí se na sociálních sítích setkala s body shamingem.